Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

data publikacji: 16/05/2016

Rozpoczynamy prace w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prace polegać będą na  wykonaniu oddymiania klatek schodowych „A” i „B” wraz z remontem instalacji hydrantowej w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, zlokalizowanego przy ul. Tarczyńskiego 1 A w Szczecinie.

Planowany termin zakończenia prac 31.08.2016r.