Referencje

data aktualizacji: 04.08.2017
12/07/2017
Rewita

AMW Rewita Sp. z o.o. oświadcza, iż firma BSP Service Sp. z o.o. pełniła funkcję generalnego Wykonawcy robót budowlanych na Zadaniu Inwestycyjnym pn. "Remont, modernizacja oraz dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku wczasowego Pelikan".

19/06/2017
Szpital Wojewódzki Koszalin

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Koszalinie poświadcza, że BSP Service Sp. z o.o. w okresie od 22 czerwca 2016 do 14 listopada 2016 była Wykonawcą robót budowlano-instalacyjnych dla zadania pn. "Modernizacja Pracowni Leku Cytotoksycznego" na powierzchni 196,60 m2.

12/06/2017
Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju

Przedsiębiorstwo BSP Service Sp. z o.o. jako podwykonawca, realizowało inwestycję pn. "Przebudowa części Szpitala w Połczynie Zdroju na Blok Operacyjny, dz. 57/13 obr. 005. Powierzone prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz projektem budowlanym.

26/05/2017
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin

[...] Wszystkie roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

16/05/2017
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin

Niniejszym informuję, iż firma BSP Service została wyłoniona w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej [...]. Wszystkie roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

01/04/2017
CS Natura Tour Sp. z o.o.

Niniejszym potwierdzam, że firma BSP Service Sp. z o.o. [...] realizowała prace związane z wykonaniem technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych w trzech budynkach [...] Łączna kubatura budynków: 6 047 m2. [...] Firma BSP Service Sp. z o.o. całość robót wykonała profesjonalnie i terminowo.

 

02/01/2017
SGB Bank S.A.

[...] Projekt pozytywnie zaopiniowany przez właściwego podmiotowo rzeczoznawcę, został dostarczony w terminie zgodnym z udzielonym zleceniem i obejmował pełne zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku.

04/07/2016
Polskie Koleje Państwowe S.A.

[...] PKP S.A. informuje, iż jakość wykonywanych usług nie budziła wątpliwości. Roboty zostały wykonane zgodnie z wymogami zamawiającego i zasadami sztuki budowlanej, w wyznaczonym terminie oraz z zachowaniem należytej staranności.

06/06/2016
Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Oddział WDW Unieście

[...] Jakość usługi - bardzo dobra. W trakcie wykonywania zadania BSP Service Sp. z o.o. zaprezentowała wysoki poziom organizacji i profesjonalizm. Prace wykonano zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

20/05/2016
Szpital Wojewódzki Koszalin

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Koszalinie [...] poświadcza, że firmy ASBUD Technika Grzewcza [...] i BSP Service Sp. z o.o. [...] w okresie od 22 lipca 2015 do 24 listopada 2015 wykonały roboty instalacyjno-budowlana zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologii".

06/03/2015
Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska informuje, że firma BSP Service Sp. z o.o. [...] w roku 2014 opracowała dokumentację projektową i wykonała dźwiękowy system ostrzegawczy oraz system telewizji dozorowej w Domach Studenta przy ul. Rejtana w Koszalinie. [...] Współpraca z firmą BSP Service Sp. z o.o. w trakcie realizacji robót układała się dobrze.

20/01/2015
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW

[...] Wszystkie prace prowadzone były w czynnym obiekcie, ale dzięki doświadczeniu i zrozumieniu przez wykonawców potrzeb i oczekiwań inwestora nie dochodziło do kolizji między działalnością zakładu a prowadzonymi robotami.

22/04/2014
Filharmonia Koszalińska

[...] W trakcie realizacji naszego zlecenia firma BSP Service Sp. z o.o. zaprezentowała wysoki poziom organizacji, profesjonalizm i wysoką jakość wykonywanych prac. Uruchomiony system działa zgodnie z oczekiwaniami i został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną.

10/04/2014
Żłobki Miejskie w Szczecinie

[...] Możemy polecić firmę BSP Service Sp. z o.o. jako solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonywania zadań budowlanych, posiadającą doświadczoną kadrę.

28/03/2014
Żłobki Miejskie w Szczecinie

[...] Realizacja robót przebiegła zgodnie z ustalonym harmonogramem: terminowo i w pełni uwzględniała nasze wymagania. Doświadczona kadra techniczna o wysokich kwalifikacjach gwarantuję właściwą jakość wykonywanych prac. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą BSP Service Sp. z o.o. i polecamy ją jako solidnego partnera w interesach.

14/03/2014
Jednostka Wojskowa nr 3378

[...] Rekomenduję firmę Pana Macieja Franczaka jako bardzo dobrze przygotowaną do kompleksowego wykonania usprawnienia systemu ppoż zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem ofertowym. Kadra oraz potencjał techniczny gwarantuje bardzo dobry poziom wykonania usług przeciwpożarowych.

31/01/2014
Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

[...] W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego firma BSP Service Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie zaprezentowała wysoki poziom organizacji, profesjonalizm oraz wysoką jakość wykonywanych prac. Uruchomiony system działa zgodnie z oczekiwaniami i został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną.

06/01/2014
Eiffage Polska Budownictwo S.A.

[...] Prace wykonane przez firmę BSP Service Sp. z o.o. prowadzone były sprawnie oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem. Możemy dawać pozytywne referencje i polecić ją jako dobrego partnera w realizowaniu inwestycji budowlanych.

06/11/2013
Eiffage Polska Budownictwo S.A.

Informujemy, że Eiffage Polska Budownictwo S.A. współpracuje z firmą BSP Service Sp. z o.o. z Koszalina, zarówno w zakresie dostaw, jak i montażu stolarki drzwiowej w obiektach hotelowych na terenie całego kraju.

05/02/2013
Sano Sp. z o.o.

Sano Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie zaświadcza, że firma BSP Service Sp. z o.o. [...] od 1998 roku jest naszym stałym partnerem, wykonuje na nasze potrzeby drzwi i bramy automatyczne, o zwiększonej odporności na włamania oraz przeciwpożarowe bramy rolowane i rolety.

21/08/2012
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Niniejszym zaświadczamy i udzielamy referencji firmie AMP Sp z o.o. że jako lider konsorcjum wspólnie z przedsiębiorstwem RENOVA Sp. z o.o. [...] wykonała w latach 2010-2012 kompleksowy remont konserwatorski i adaptację zespołu gotyckich piwnic, wpisanych do rejestru zabytków [...]