WDW Pelikan

data publikacji: 05/05/2017

Zakończyliśmy prace w WDW Pelikan

Prace polegały na remoncie, modernizacji oraz dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego w tym m.in. instalacji oddymiania grawitacyjnego, wydzielenie pożarowo klatek schodowych, dostawa i montaż stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji hydrantowej