Hotel Mercure

lokalizacja:
Poznań
inwestor:
Accor
data:
sierpień 2003
Charakterystyka:

Drzwi drewniane ppoż. EI30, EI60, kelnerskie z napędami elektrycznymi, sterowane   

fotokomórkami.