Novotel

lokalizacja:
Szczecin
inwestor:
Accor
data:
luty 2002
Charakterystyka:

Drzwi p.poż. drewniane EI30 oraz EI60, brama przesuwna ppoż EI60.