Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

lokalizacja:
Lubań
inwestor:
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
data:
czerwiec 2014
Charakterystyka:

Dostosowanie budynków nr 4,5,6 do przepisów p.poż