Przedszkole 32 Szczecin

lokalizacja:
Szczecin
inwestor:
Gmina Miasto Szczecin
data:
wrzesień 2014
Charakterystyka:

Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego