Żłobek nr 2 i Żłobek nr 3

lokalizacja:
Szczecin
inwestor:
Gmina Miasto Szczecin; Żłobki Miejskie w Szczecinie
data:
luty 2014
Charakterystyka:

Dostosowanie klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych wraz z instalacją
systemu oddymiania.